Konsekwencje

Konsekwencje dla zdrowia publicznego:
Od kilku lat w Polsce występuje szczególnie wysokie zagrożeniu w tzw. grupie msm (mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami), co pokazują kolejne raporty Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Załączony wykres pokazuje bezwzględną liczbę zakażeń wirusem HIV w kolejnych latach w zależności od różnych sposobów zakażenia: przez seks msm (męsko-męski), stosunki heteroseksualne oraz przez zastrzyk zakażoną igłą (co wiąże się przede wszystkim z zażywaniem narkotyków). W latach 2008-2011 nastąpił gwałtowny wzrost zakażeń drogą msm. Biorąc pod uwagę, że zakażenia w grupie msm trzeba odnieść do dużo mniejszej populacji takich osób, oznacza to, że osoby z grupy msm zakażają się HIV wielokrotnie (szacunkowo od kilkudziesięciu do około dwustu razy) częściej.
Legalizacja pedofilii, kazirodztwa i nekrofilii

Ideologiczni guru Nowej Lewicy, Gender i LGBT idą dalej w swoich postulatach. Możemy wyczytać w ich programowych publikacjach: „jeśli dziecko może zdecydować się na relacje seksualne z dorosłymi, nawet jeśli musi wybrać własną matkę genetyczną, nie byłoby a priori powodów, dla których mogłaby odmówić aktu seksualnego, ze względu na tabu kazirodztwa stracić swoją czynność. (…) Relacje z dziećmi mogłyby mieć charakter genitalny na tyle na ile dziecko jest w stanie taki akt seksualny otrzymać - prawdopodobnie o wiele więcej, niż nam się obecnie wydaje - ponieważ seks narządów płciowych nie jest już głównym przedmiotem relacji, ponieważ brak orgazmu nie stanowiłby wielkiego problemu. Tabu relacji dorosłych / dzieci i homoseksualistów zniknęłoby. Firestone, Shulamith

W wielu krajach Europy stosunek do zachowań seksualnych, do realizacji potrzeb erotycznych ulega przemianom. Niestety mam wrażenie, że nie mogę tego powiedzieć o Polsce. Przemiany idą w kierunku liberalizacji, racjonalizacji i akceptacji. Na pewno proces ten będzie dotyczyć także niektórych zachowań dziś traktowanych potocznie jako zachowania o charakterze „pedofilnym”, np.: czułość i pieszczoty dzieci. Czym innym jest kontakt z dzieckiem małym i tu wydaje mi się taką granicą właśnie wiek 8 lat.

I zostawiamy w oryginale tekst o legalizacji zoofilii i pedofilii. Czy naprawdę tego chcemy? : Perhaps we should take a hard look in the mirror and ask whether excluding Zs and Ps and others from the current tolerance roster isn’t doing to them precisely what was once done to us. When you actually try to justify our elbowing the Zs and Ps and others of their ilk out from under the rainbow umbrella though, it’s not so straightforward. Any seemingly ironclad rationale for their exclusion is stuffed more with blind emotion than clear-sighted reason. https://ethics.org.au/lgbt-z-the-limits-of-inclusiveness-in-the-alphabet-rainbow/

< Wróć