Jak się bronić

Podpisz i przekaż dalej Kartę Wolności: http://www.mamaitata.org.pl/petycje/rodzice-rodzicom-karta-wolnosci

Karta podkreśla nasze konstytucyjne prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z naszym światopoglądem. Karta przeciwstawia się próbom narzucenia przez samorządy ograniczenia praw rodziców, przedsiębiorców. Nie dla narzucenia TĘCZOWEJ IDEOLOGII!

Podpisz oświadczenie rodzicielskie, które nie pozwoli, aby demoralizacja Twojego dziecka była możliwa bez Twojej zgody! Oświadczenie

Zdobądź najnowsze informacje od Ruchu4Marca i Fundacji Mamy i Taty.

Dołącz do nas: http://mamaitata.org.pl/dolacz

Dowiedz się więcej. Pobierz bezpłatny raport: Organizacje LGBT w Polsce: działalność, finansowanie, sieci powiązań http://mamaitata.org.pl/gfx-upload/Organizacje_LGBT_w_Polsce_01102019_do_druku.pdf

< Wróć